fbpx

Główną i obowiązującą od początku roku zmianą są indywidualne rachunki podatkowe (tak zwane mikrorachunki podatkowe), które zastąpiły dotychczas obowiązujące numery kont poszczególnych Urzędów Skarbowych. W myśl artykułu 61b ordynacji podatkowej uiszczamy na nie podatki dochodowe od osób prawnych, fizycznych oraz podatek od towarów i usług. Z lektury naszego wpisu dowiecie się wszystkich najważniejszych kwestii związanych z nowym sposobem opłacania podatków.

Które podatki wpłacamy na mikrorachunek?

Jak wspomnieliśmy, na nowe indywidualne konta wpłacamy następujące zobowiązania podatkowe:

  • PIT – czyli podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • CIT – czyli podatek dochodowy od osób prawnych,
  • VAT – czyli podatek od towarów i usług,
  • niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe na skutek zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Na mirkorachunki wpłacamy również ryczałt, czyli zryczałtowany podatek dochodowy, który płacimy z tytułu najmu nieruchomości. Dotychczasowe numery kont, na które wpłacaliśmy należny podatek były aktywne tylko do ostatniego dnia 2019 roku. Opłacając podatek od najmu nieruchomości, jako symbol formularza wskazujemy PPE, jeśli wpłacamy podatek za dany miesiąc lub kwartał i PIT-28, jeśli składamy rozliczenie roczne. Jest to o tyle istotne, że jeśli nie podamy żadnego oznaczenia, Urząd Skarbowy zaliczy naszą wpłatę na poczet najstarszego zobowiązania podatkowego. 
Wyjątkiem od tej reguły jest podatek opłacany w formie karty podatkowej. Tę należność razem z innymi niewymienionymi podatkami (np. podatkiem od spadku, akcyzą) wpłacamy na podane na stronach ministerstwa finansów rachunki bankowe.

Skąd wziąć numer mikrorachunku podatkowego?

Trzeba go wygenerować. W tym celu wystarczy odwiedzić stronę, na której MF umieściło specjalny generator, podać swój identyfikator podatkowy i po chwili poznamy numer naszego indywidualnego konta, na który powinniśmy uiścić należne podatki. 

I tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii – jaki identyfikator podatkowy podać? Mamy do wyboru numer PESEL lub NIP. Według najliczniejszych interpretacji właściwą kategorią wyboru powinny być reguły:

  • PESEL – jeśli jesteśmy osoba fizyczną i nie prowadzimy działalności gospodarczej,
  • NIP – jeśli prowadzimy działalność gospodarczą (nawet niezwiązaną z najmem nieruchomości), lub jesteśmy zarejestrowanym płatnikiem VAT, lub płatnikiem podatków (składek) na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne.
Nie ma tutaj znaczenia czy przychód z tytułu wynajmu nieruchomości uzyskujemy jako osoba prywatna, czy prowadząca działalność gospodarczą. Dlatego, jeśli np. wynajmujemy mieszkanie prywatnie, ale prowadzimy inną działalność gospodarczą, właściwym dla nas identyfikatorem podatkowym jest numer NIP.  Każdy podatnik może korzystać tylko z jednego mikrorachunku podatkowego. Niewskazane jest wykorzystywanie różnych numerów – opartych raz o PESEL, raz o NIP.